Wraz ze wzrostem naszych potrzeb i uruchamianiem kolejnych projektów nasze potrzeby lokalowe również rosły. Dlatego przenosimy się! Nowym adresem siedizby spółki jest: ul. Mokotowska 65/6, 00-530 Warszawa. Wszelką oficjalną koresponendcję prosimy kierować na ten adres.